uqam.edu.vnsitemap

20th AUGUST, 2017: GRADUATION CEREMONY FOR COHORT 4 (2015-2017)

The Graduation Ceremony for Cohort 4 (2015-2017) of the ISB UQAM EMBA Program was held on August 20th at 24 - 36 Nguyen Hue, Ballroom A, Level 5, The Reverie hotel, Times Square Building, Ho Chi Minh.

8th NOVEMBER, 2016: ORIENTATION CEREMONY COHORT 5 (2016-2018)

The Orientation Ceremony to welcome Cohort 5 (2016-2018) to the ISB-UQAM Executive Master of Business Administration program was held on November 27th in Hall A.103 at 59C Nguyen Dinh Chieu Street, HCMC.  

IS THERE ANY DIFFERENCE AT EMBA FROM UQAM?

Is there any difference at EMBA from UQAM? So let's take a look some information about this program

Chương trình Executive MBA - Nâng tầm lãnh đạo

Hoạch định chiến lược đòi hỏi khả năng xâu chuỗi các sự kiện để nhìn thấy bức tranh toàn thể không phải bất kỳ nhà quản lý nào cũng có thể thành thạo.

26 & 27 MARCH, 2016: OUTING AND TEAMBUILDING EVENT FOR COHORT 3 & 4

Students from Cohort 3 & 4  of the ISB UQAM EMBA Program attended an action-packed weekend of team building and social activities at Intourco Resort of Vung Tau City. Events included team relay races on the beach, a gala dinner, games and karaoke.
HOTLINE: 0902 75 11 77|  Email: emba.uqam@ueh.edu.vn