uqam.edu.vnsitemap

Freshmen Welcoming and Orientation Ceremony – UQAM EMBA COHORT 6 (2017 -2019)

In the conference hall of International School of Business (ISB) – University of Economics Ho Chi Minh (UEH), freshmen from Executive MBA – University Quebec at Montreal (UQAM) Program gathered at 6.00 PM November 13th, 2017 for the official Welcoming and Orientation Ceremony. The ceremony was

20th AUGUST, 2017: GRADUATION CEREMONY FOR COHORT 4 (2015-2017)

The Graduation Ceremony for Cohort 4 (2015-2017) of the ISB UQAM EMBA Program was held on August 20th at 24 - 36 Nguyen Hue, Ballroom A, Level 5, The Reverie hotel, Times Square Building, Ho Chi Minh.

8th NOVEMBER, 2016: ORIENTATION CEREMONY COHORT 5 (2016-2018)

The Orientation Ceremony to welcome Cohort 5 (2016-2018) to the ISB-UQAM Executive Master of Business Administration program was held on November 27th in Hall A.103 at 59C Nguyen Dinh Chieu Street, HCMC.  

IS THERE ANY DIFFERENCE AT EMBA FROM UQAM?

Is there any difference at EMBA from UQAM? So let's take a look some information about this program

Chương trình Executive MBA - Nâng tầm lãnh đạo

Hoạch định chiến lược đòi hỏi khả năng xâu chuỗi các sự kiện để nhìn thấy bức tranh toàn thể không phải bất kỳ nhà quản lý nào cũng có thể thành thạo.
HOTLINE: 0902 75 11 77|  Email: emba.uqam@ueh.edu.vn