uqam.edu.vnsitemap

Chương trình Executive MBA

embaChữ E đầu tiên được viết tắt của chữ Executive (EMBA: Executive Master of Business Administration). EMBA là chương trình MBA được thiết kế dành riêng và phù hợp cho các nhà quản lý cấp cao là những người có kinh nghiệm chuyên môn vững chắc.

Vì sao chọn UQAM EMBA tại ISB

slide-2Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cấp cao là một chương trình hoàn chỉnh kéo dài 18 tháng (450 giờ học) được thiết kế đặc biệt cho các nhà quản lý có kinh nghiệm, những người muốn cập nhật các lý thuyết quản trị tiên tiến nhất kết hợp với giải quyết tình huống kinh doanh thực tiễn. Đây là chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Canada đầu tiên tại Việt Nam.

Ban giảng huấn

facultyBan giảng huấn tại UQAM EMBA
HOTLINE: 0902 75 11 77|  Email: emba.uqam@ueh.edu.vn