uqam.edu.vnsitemap

Liên lạc

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (ISB) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Văn phòng UQAM EMBA

17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Email: emba.uqam@ueh.edu.vn

Điện thoại: 08. 5446 5555

Hotline: 0902 75 11 77

HOTLINE: 0902 75 11 77|  Email: emba.uqam@ueh.edu.vn