uqam.edu.vnsitemap

Vì sao chọn UQAM EMBA tại ISB?

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cấp cao là một chương trình hoàn chỉnh kéo dài 18 tháng (450 giờ học) được thiết kế đặc biệt cho các nhà quản lý có kinh nghiệm, những người muốn cập nhật các lý thuyết quản trị tiên tiến nhất kết hợp với giải quyết tình huống kinh doanh thực tiễn. Đây là chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Canada đầu tiên tại Việt Nam.


btn_tai

HOTLINE: 0902 75 11 77|  Email: emba.uqam@ueh.edu.vn